THÔNG BÁO Miễn lệ phí truớc bạ, lệ phí đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện
Thứ 3, 26 Tháng 4 2016 23:38

THÔNG BÁO

V/v Miễn lệ phí truớc bạ, lệ phí đăng ký

xe mô tô điện, xe máy điện


 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Công an và Bộ Tài chính về việc: “Miễn lệ phí trước bạ đối với xe máy điện và miễn lệ phí đăng ký xe đối với xe mô tô điện , xe máy điện đến hết ngày 30/6/2016 đối với xe mô tô điện,  xe máy điện lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký”.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Thuận thông báo đến tổ chức, công dân khi đến làm thủ tục đăng ký xe máy điện không phải đóng lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký xe; Xe mô tô điện phải đóng lệ phí trước bạ nhưng không phải đóng lệ phí đăng ký xe đến hết ngày 30/6/2016; hồ sơ thủ tục đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện thực hiện theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 của Bộ Công an.

Kể từ ngày 01/7/2016 trở đi, khi chủ xe đến làm thủ tục đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện hồ sơ đăng ký thực hiện theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an và phải nộp lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký xe theo quy định; Nếu lưu hành xe mô tô điện, xe máy điện trên đường nhưng chưa đăng ký cấp biển số sẽ bị xử phạt không có giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định tại “Điều 17 Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”.

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG