HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN
Thứ 3, 26 Tháng 4 2016 23:17
Article Index
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN
Page 2
All Pages

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

XE MÔ TÔ ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN

(Theo Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 của

Bộ Công an)

 

Thực hiện Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 của Bộ Công an và các kế hoạch, điện mật của Cục Cảnh sát giao thông, của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận về đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện. Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn thủ tục đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện đang lưu hành không có giấy tờ của xe theo quy định trong thời gian từ ngày 06/12/2015 đến hết ngày 30/6/2016 như sau:

I. Thủ tục giấy tờ của chủ xe, gồm có:

1. Bản photo Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp chủ xe là cá nhân); giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức (đối với trường hợp chủ xe là cơ quan, tổ chức).

2. Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của người đến đăng ký xe; trường hợp chủ xe là cá nhân xuất trình thêm bản chính Sổ hộ khẩu để đối chiếu.

II. Hồ sơ, thủ tục đăng ký xe, gồm:

- Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện (theo mẫu ban hành ở quy định của Thông tư 54/2015 kèm theo hướng dẫn này.

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG