Tìm kiếm

Liên Kết Website


Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện đối với trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Chủ Nhật, 28 Tháng 6 2009 22:18

           Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 50/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Tiêu chuẩn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, số đăng ký: 22 TCN 226-05. 
           
Xem nội dung Thông tư này tại đây.