Tìm kiếm

Liên Kết Website


Thông tư số 16/2009/TT-BCA(C11) ngày 31/3/2009 của Bộ Công an quy định về việc tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô, xe máy chuyên dùng của lực lượng CAND.
Chủ Nhật, 28 Tháng 6 2009 21:47
           Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 và thay thế các nội dung có liên quan đến công tác kiểm định xe Công an nhân dân tại Chương II “Quy định về việc đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng và kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ôtô và xe máy chuyên dùng của ngành Công an” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BCA(C11) ngày 07 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công an.
           
  Xem nội dung Thông tư này tại đây.