Tìm kiếm

Liên Kết Website


Thông tư Số 15/2009/TT-BCA(C11) ngày 31/3/2009 của Bộ Công an quy định về cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng Công an nhân dân
Chủ Nhật, 28 Tháng 6 2009 21:42
               Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 và thay thế Quyết định số 1305/2002/QĐ-BCA(C11-C26) ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp, đổi Giấy phép lái xe trong lực lượng công an nhân dân.
              
Xem nội dung Thông tư này tại đây.