Tìm kiếm

Liên Kết Website


Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 25/02/2009 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Thứ 2, 22 Tháng 6 2009 21:27

Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BCA-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.


           Xem toàn văn nội dung Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA tại đây.