Tìm kiếm

Liên Kết Website


Dân sự
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
1 NGHỊ ĐỊNH VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG
2 VĂN BẢN HỢP NHẤT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM
3 NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, NHẬP, CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
4 DỰ THẢO LUẬT DÂN SỰ SỬA ĐỔI
5 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
6 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
7 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI
8 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
9 Thủ tục quản lý đối tượng sau cai nghiện ma tuý
10 Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC, ngày 01/09/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong TTDS và sự tham gia của VKSND trong việc giải quyết các vụ việc dân sự
11 Quyết định số 1777/QĐ-TTg, ngày 04/11/2009 ban hành danh sách các cơ quan THA dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm chấp hành viên không qua thi tuyển.
12 Nghị quyết số 1036/2006/NQ-UBTVQH11, ngày 27/07/2006 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của bộ luật tố tụng dân sự cho các TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
13 Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12, ngày 27/9/2007 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
14 Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11, ngày 14 tháng 6 năm 2005 về việc thi hành bộ luật dân sự.
15 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP, ngày 12 tháng 05 năm 2006 hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai “thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp sơ thẩm” của bộ luật tố tụng dân sự.
16 Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP, ngày 31 tháng 3 năm 2005 của HĐTP TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "những quy định chung" của bộ luật tố tụng dân sự năm 2004.
17 Nghị định số 138/2006/NĐ-CP, ngày 15 tháng 11 năm 2006 quy định chi tiết thi hành các quy định của bộ luật dМn sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
18 Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, ngày 15 tháng 06 năm 2004.
19 Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 24/12/2004 về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sựq uy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
20 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS.
 
« Bắt đầuPrev12NextCuối »