Cấp Giấy Phép Khắc Dấu
Thứ 4, 16 Tháng 4 2008 15:21

THỦ TỤC GỒM CÓ:

 1. Giấy giới thiệu.

 2. Giấy CMND hoặc hộ chiếu.

 3. Các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp phải có quyết định thành lập và cho phép sử dụng con dấu. Riêng tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp ngoài các thủ tục trên phải có thêm Điều lệ hoạt động được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 4. Đối với các tổ chức kinh tế:

 • Nếu là tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu là chi nhánh văn phòng đại diện phải có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

 • Nếu là tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có giấy phép đầu tư, giấy phép điều chỉnh.

 • Đối với doanh nghiệp bảo hiểm phải có quyết định thành lập và hoạt động hoặc giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam (đối với Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam) do Bộ Tài chính cấp.

 • Đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp trực thuộc và các đơn vị thành viên của doanh nghiệp này phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập.

 • Đối với đơn vị trực thuộc doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có quyết định thành lập và cho phép sử dụng con dấu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 • Đối với Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp doanh, Chi nhánh văn phòng luật sư, Chi nhánh Công ty luật hợp doanh phải có giấy đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp cấp.

 1. Khắc lại con dấu do bị mòn, méo, hỏng. Cơ quan, tổ chức dùng dấu phải có công văn nêu rõ lý do và đề nghị. Trường hợp con dấu bị mất phải có thêm bản xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra.

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

 1. Không quá 05 ngày làm việc.

 2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (trừ các ngày nghĩ lễ theo Luật lao động ). Tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

LỆ PHÍ:

 1. Thu theo đúng Thông tư số 78/2002/TT-BTC ngày 11/9/2002 của Bộ Tài chính. Mức thu 20.000 đ/ 1 giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

 2. Việc thu tiền phải viết biên lai thu lệ phí theo mẫu của Tổng cục thuế Bộ tài chính phát hành.