Công an nhân dân
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
26 Pháp lệnh Công an xã
27 Quyết định số 532/2007/QĐ-BCA ngày 22/5/2007 của Bộ Công an về việc ban hành quy định chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với một số trường hợp CBCS công nhân, viên chức chuyển ra ngoài lực lượng CAND
28 Thông tư liên tịch số 123/2008/TTLT-BTC-BCA ngày 16/12/2008 hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức hưởng lương thuộc Bộ Công an
29 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND
30 Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
31 Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội do lực lượng CSND có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan
32 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14/4/2009 hướng dẫn thực hiện nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong CAND.
33 Thông tư số 15/2003/TT-BCA(V19) ngày 10/9/2009 của Bộ Công an hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc CAND.
34 Luật Công an nhân dân
 
« Bắt đầuPrev12NextCuối »