Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC ngày 24/7/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma tuý
Chủ Nhật, 13 Tháng 9 2009 22:00
           Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành. Xem nội dung Thông tư tại đây.