Tìm kiếm

Liên Kết Website


Khai Báo Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Trên Internet
Thứ 2, 10 Tháng 8 2020 01:41

 

THỦ TỤC KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM QUA TRANG KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú cho người nước ngoài của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú (Địa chỉ web khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Bình Thuận là https://binhthuan.xuatnhapcanh.gov.vn) và thực hiện như sau:

- Cung cấp các thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo (Chỉ thực hiện lần đầu).

- Đăng nhập vào Trang khai báo tạm trú (KBTT) cho người nước ngoài bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Bước 2: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài trên Trang KBTT cho người nước ngoài.

Bước 3: Ấn nút “Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại Bước 2.

- Cách thức thực hiện khai báo: Thực hiện qua mạng Trang thông tin điện tử Trang khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu trên Trang thông tin điện tử Trang KBTT hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.

- Thời gian giải quyết: Thực hiện 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân gồm:

+ Cơ sở lưu trú là khách sạn.

+ Đối với các cơ sở lưu trú khác; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; người đứng tên trong hợp đồng mua/thuê nhà cho người nước ngoài lưu trú dài hạn khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử trang KBTT.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và lưu trên hệ thống Trang khai báo tạm trú của người nước ngoài của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không có mẫu đơn, mẫu tờ khai mà thực hiện trên trang khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

1. Cơ sở lưu trú phải thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

2. Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì phải thực hiện khai báo tạm trú lại theo trình tự nêu trên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14, ngày 25/11/2019).

+ Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.