Tìm kiếm

Liên Kết Website


Cải Cách Hành Chính
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
Thứ 2, 07 Tháng 5 2012 22:03

Ngày 09/02/2012, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-CAT-PV11 về thực hiện công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an năm 2012 với mục đích là tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ (CBCS) về chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác cải cách hành chính nói chung và trong lực lượng CAND nói riêng; qua đó, xác định rõ công tác CCHC là một yêu cầu cấp thiết, phải được tập trung chỉ đạo thực hiện thường xuyên, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động đối với lãnh đạo, chỉ huy và CBCS; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, trong nội dung kế hoạch cũng đã nêu rõ trong năm 2012 Công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung chính sau:

                            Tiếp nhận hồ sơ ở bộ phận "1 cửa"

Một là, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể  CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn I (2011-2015). Đồng thời, tổ chức kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giúp việc công tác CCHC Công an tỉnh để tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC trong lực lượng CAND. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Công an tỉnh Bình Thuận trên các lĩnh vực cấp giấy chứng minh nhân dân; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; giấy phép khắc dấu; xuất nhập cảnh; phòng cháy, chữa cháy; trật tự an toàn giao thông đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 02/8/2011.

Hai là, tăng cường các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT. Triển khai thực hiện giai đoạn II kế hoạch phân cấp chứng minh nhân dân cho Công an cấp huyện Bắc Bình, Tánh Linh, Lagi, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân. Đề xuất UBND tỉnh xây dựng Đề án “Một cửa liên thông” trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, giữa Công an tỉnh và Kho bạc Nhà Nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận. Tổ chức khảo sát tại Công an một số địa phương để mở thêm các điểm tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ giải quyết xuất, nhập cảnh và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hộ chiếu điện tử theo chỉ đạo của Cục QLXNC – Bộ Công an.

Ba là, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về rà soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong lực lượng Công an nhân dân và Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong Công an nhân dân (Đề án 301), nhằm từng bước sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp, loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, cũng như những hoạt động công tác trong nội bộ ngành.

Bốn là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an về tăng cường công tác CCHC trong CAND. Tổ chức thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong CAND tại các bộ phận một cửa và trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành, nhất là trên Website Công an Bình Thuận, hộp thư thoại 801808. Duy trì việc công khai các số điện thoại đường dây nóng, hộp thư góp ý về xây dựng lực lượng CAND. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, từng bước thay thế cơ bản việc dùng văn bản, giấy tờ hành chính trong thông tin báo cáo, chỉ đạo, điều hành, hội họp và giải quyết công việc. Đồng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác CCHC; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của CBCS; gắn việc thực hiện CCHC với thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng Công an nhân dân; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, vòi vĩnh, sách nhiễu, vụ lợi với việc đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua do các ngành, các cấp phát động./.

                                                                                                                      Xuân Duy

 
Dự kiến hỗ trợ đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và cai nghiện ma túy tại gia đình
Thứ 5, 22 Tháng 12 2011 02:13
Liên cơ quan Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.
Chi tiết
 
Đề xuất lương tối thiểu công chức là 3,15 triệu
Thứ 4, 21 Tháng 12 2011 19:16
Lương tối thiểu công chức, viên chức là 1.680.000 đồng, 2.000.000 đồng, hoặc 3.150.000 đồng mỗi tháng là ba phương án vừa được Bộ Nội vụ lấy ý kiến.

Ngày 20/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Định hướng cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2013 – 2020”, nhằm tham khảo ý kiến của đại diện các tỉnh thành trên cả nước. Nhiều đại biểu tham dự cho rằng mức lương tối thiểu hiện nay là quá thấp, không đáp các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu.

Theo các đại biểu, từ 1/5/2012, mức lương tối thiểu chung áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nâng lên từ 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng mỗi tháng. Dù vậy nhưng vẫn chỉ bằng 75% lương tối thiểu vùng thấp nhất (vùng IV là 1,4 triệu đồng) và bằng 52,5% lương tối thiểu vùng cao nhất (vùng I là 2 triệu đồng).

Hiện nay, mức lương tối thiểu chung chỉ bằng 58,1% mức chi tiêu bình quân một nhân khẩu của cả nước năm 2011 là quá thấp và không đủ đáp ứng các nhu cầu hạn chế. Vì thế, cần có một phương án tăng lương mới.Ba phương án cải cảnh tiền lương đã được đưa ra thảo luận

Ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, cải cách tiền lương trong bối cảnh hiện nay là vấn đề hệ trọng, phức tạp và nhạy cảm vì ảnh hưởng trực tiếp trong nhiều năm tới các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Trên quan điểm này, Bộ Nội vụ đã đưa ra 3 phương án cải cách tiền mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2013 - 2020 để xin ý kiến đóng góp của từng tỉnh thành trước khi trình Chính phủ.

Phương án đầu tiên sẽ dựa trên cơ sở tính toán mức tăng lương tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng I của khu vực doanh nghiệp (2 triệu đồng/tháng). Phương án hai quy định lương tối thiểu bằng mức bình quân mức lương tối thiểu cả 4 vùng của khu vực doanh nghiệp (khoảng 1.680.000 đồng/tháng). Phương án cuối cùng là xác định nhu cầu của người lao động bằng mức chi tiêu bình quân đầu người của cả nước (khoảng 3.150.000 đồng/tháng).

“Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương của cán bộ công chức phải đặt trong mối tương quan với mặt bằng tiền lương, thu nhập của thị trường. Nếu không thỏa mãn tốt quan hệ này, trong khi tiền lương của họ quá thấp thì sẽ xảy ra hội chứng ‘tước đoạt để bù đắp’ trong thực thi công việc, dẫn đến tiêu cực, tham nhũng”, Vụ trưởng Vụ Tiền lương Đoàn Cường nhấn mạnh.

Trước 3 phương án mà Bộ Nội vụ đưa ra, nhiều đại biểu của TP HCM và Tiền Giang có quan điểm ủng hộ phương án hai bởi dễ triển khai trong thực tế, đồng thời cũng đảm bảo tính cạnh tranh của tiền lương công chức nhằm thu hút người có tài vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước.

Đại diện một số địa phương khác thì chưa thống nhất. Ông Phạm Văn Ru - Phó Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng phương án đầu tiên là thỏa đáng nhất. “Phương án này sẽ thu hút được người có năng lực về khu vực nông thôn làm việc chứ không phải tạo nên sự chênh lệch giữa cán bộ, công chức với thu nhập của người dân vùng khó khăn”, ông Ru nói.

Các đại biểu khác cũng góp ý Bộ Nội vụ cần thận trọng trong xem xét phương án tính lương tối thiểu, kể cả cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức. “Vì ngoài vấn đề đời sống, tiền lương còn liên quan chặt chẽ tới phòng, chống tham nhũng, hoạt động của doanh nghiệp cũng như nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội liên quan”, đại biểu tỉnh Bạc Liêu băn khoăn.

Sau Hội thảo ở TP HCM, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tổ chức tại Đà Nẵng và Hà Nội trong tháng 12 để lấy thêm ý kiến phản biện từ các bộ ban ngành trung ương và địa phương.

(theo tin nhanh)

 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp họp phiên thứ 2
Thứ 3, 06 Tháng 12 2011 00:04
 
Ngày 4/12, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã họp phiên thứ 2, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chương trình cải cách tư pháp giai đoạn 2011- 2016.
Chi tiết
 
Công khai kết luận thanh tra theo nhiều hình thức
Thứ 4, 28 Tháng 9 2011 15:14
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra, trong đó quy định công khai kết luận thanh tra.

 

 

Cụ thể, kết luận thanh tra phải được công khai, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra.

Việc công khai kết luận thanh tra được công bố tại cuộc họp với thành phần gồm người ra quyết định thanh tra hoặc người được ủy quyền, đại diện Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài việc công khai kết luận thanh tra nêu trên, người ra kết luận thanh tra lựa chọn ít nhất một trong các hình thức: 1- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 2- Đưa lên Trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; 3- Niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

5 căn cứ tiến hành thanh tra lại

Nghị định quy định cụ thể, việc thanh tra lại được thực hiện khi có một trong những căn cứ: 1- Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục trong tiến hành thanh tra; 2- Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận thanh tra; 3- Nội dung kết luận thanh tra không phù hợp với những chứng cứ thu thập được trong quá trình tiến hành thanh tra; 4- Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ việc hoặc cố ý kết luận trái pháp luật; 5- Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của đối tượng thanh tra chưa được phát hiện đầy đủ qua thanh tra.

Thời hiệu thanh tra lại là 2 năm, kể từ ngày ký kết luận thanh tra.

 

Báo cáo kết quả thanh tra lại được thực hiện theo quy định tại Điều 49 của Luật thanh tra. Nội dung báo cáo kết quả thanh tra lại phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tiến hành thanh tra, kết luận thanh tra.

(Theo VGP News)
 
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính
Thứ 4, 17 Tháng 8 2011 16:23
Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2001-2010, Ðảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chương trình, chính sách nhằm góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội như Ðề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính với hơn 5.500 thủ tục được rà soát, trong đó có 453 thủ tục được kiến nghị bãi bỏ.
Chi tiết
 
Sẽ họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã, phường
Thứ 4, 27 Tháng 7 2011 17:20
 Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn chỉnh Đề án "Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường".
Phó Thủ tướng lưu ý, Đề án này phải đạt các yêu cầu: Khi họp trực tuyến giữa Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tất cả các quận, huyện và xã có thể theo dõi thời gian thực hình ảnh của điểm cầu Hà Nội (như được ngồi dự ở Hà Nội).
 
Đồng thời, khi Thủ tướng yêu cầu, đầu cầu Hà Nội có thể trao đổi có hình, có tiếng với một huyện, một xã nào đó trong cả nước.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý rằng Đề án của Bộ Thông tin và Truyền thông cần xác định lộ trình, thời gian thực hiện các yêu cầu trên.
Trong đó, phấn đấu trong năm 2011 thực hiện được yêu cầu họp trực tuyến giữa Chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tất cả các quận huyện và xã có thể theo dõi được hình ảnh từ điểm cầu Hà Nội, đồng thời đầu cầu Hà Nội có thể trao đổi có hình, có tiếng với một huyện nào đó trong cả nước.
Đến đầu năm 2012, các cuộc họp trực tuyến này phải đáp ứng được yêu cầu là từ đầu cầu Hà Nội, có thể trao đổi có hình, có tiếng với một xã nào đó trong cả nước.
Theo thông tin từ website Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ này cũng đang gấp rút triển khai Đề án "Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường". Cụ thể, trên cơ sở xem xét tổng quan hiện trạng cơ sở hạ tầng, trình độ quản lý, nhu cầu sử dụng của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến hai dự án thành phần.
Một là “Triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ trung ương đến các quận/huyện trong cả nước”. Theo dự án này, phạm vi thực hiện gồm 30 cơ quan, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, 63 cơ quan các tỉnh, thành phố trung ương, 698 cơ quan các quận, huyện. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được phát triển từ trung ương cho đến tận các quận, huyện trong cả nước.
Dự án hai là “Thiết lập hệ thống đường điện thoại có hình trực tiếp từ trung ương đến các xã”, tập trung trước hết cho các xã vùng biên giới...
(Theo VGP News)

 
 
 
Việt Nam là hình mẫu của thế giới
Chủ Nhật, 20 Tháng 2 2011 22:31
        Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) đánh giá Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính của Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong quản trị công, nâng cao chất lượng thể chế, kích thích năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bình đẳng.
Chi tiết
 
Đề án 30: Cuộc đấu tranh cắt bỏ quyền... hành dân
Chủ Nhật, 20 Tháng 2 2011 22:24
         Ra mắt Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trực thuộc Văn phòng Chính phủ.
Chi tiết
 
Đề xuất mức phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang
Thứ 5, 13 Tháng 1 2011 12:43
 
Tại dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ (PCCV) đang lấy ý kiến nhân dân, Bộ Nội vụ đề xuất mức PCCV cho cán bộ, công chức có thể bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung; sau đó, cứ mỗi năm (12 tháng) tăng thêm 10% cho đến khi đạt 50%.
Chi tiết
 
« Bắt đầuPrev12345678910NextCuối »