Tìm kiếm

Liên Kết Website


TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
Thứ 2, 07 Tháng 5 2012 22:03

Ngày 09/02/2012, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-CAT-PV11 về thực hiện công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an năm 2012 với mục đích là tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ (CBCS) về chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác cải cách hành chính nói chung và trong lực lượng CAND nói riêng; qua đó, xác định rõ công tác CCHC là một yêu cầu cấp thiết, phải được tập trung chỉ đạo thực hiện thường xuyên, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động đối với lãnh đạo, chỉ huy và CBCS; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, trong nội dung kế hoạch cũng đã nêu rõ trong năm 2012 Công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung chính sau:

                            Tiếp nhận hồ sơ ở bộ phận "1 cửa"

Một là, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể  CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn I (2011-2015). Đồng thời, tổ chức kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giúp việc công tác CCHC Công an tỉnh để tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC trong lực lượng CAND. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Công an tỉnh Bình Thuận trên các lĩnh vực cấp giấy chứng minh nhân dân; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; giấy phép khắc dấu; xuất nhập cảnh; phòng cháy, chữa cháy; trật tự an toàn giao thông đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 02/8/2011.

Hai là, tăng cường các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT. Triển khai thực hiện giai đoạn II kế hoạch phân cấp chứng minh nhân dân cho Công an cấp huyện Bắc Bình, Tánh Linh, Lagi, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân. Đề xuất UBND tỉnh xây dựng Đề án “Một cửa liên thông” trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, giữa Công an tỉnh và Kho bạc Nhà Nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận. Tổ chức khảo sát tại Công an một số địa phương để mở thêm các điểm tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ giải quyết xuất, nhập cảnh và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hộ chiếu điện tử theo chỉ đạo của Cục QLXNC – Bộ Công an.

Ba là, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về rà soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong lực lượng Công an nhân dân và Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong Công an nhân dân (Đề án 301), nhằm từng bước sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp, loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, cũng như những hoạt động công tác trong nội bộ ngành.

Bốn là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an về tăng cường công tác CCHC trong CAND. Tổ chức thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong CAND tại các bộ phận một cửa và trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành, nhất là trên Website Công an Bình Thuận, hộp thư thoại 801808. Duy trì việc công khai các số điện thoại đường dây nóng, hộp thư góp ý về xây dựng lực lượng CAND. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, từng bước thay thế cơ bản việc dùng văn bản, giấy tờ hành chính trong thông tin báo cáo, chỉ đạo, điều hành, hội họp và giải quyết công việc. Đồng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác CCHC; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của CBCS; gắn việc thực hiện CCHC với thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng Công an nhân dân; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, vòi vĩnh, sách nhiễu, vụ lợi với việc đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua do các ngành, các cấp phát động./.

                                                                                                                      Xuân Duy

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: