Dự buổi làm việc về phía tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch HĐND; Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc…