Tìm kiếm

Liên Kết Website


Cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân
Thứ 4, 31 Tháng 7 2019 15:30

Thủ tục

Cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

Bước 2:
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân kê khai với thông tin của công dân trong Sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan:
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục tiến hành: Tả dạng, thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân, Phiếu thu nhận thông tin thông tin CCCD (mẫu CC02) chuyển cho công dân kiểm tra xác nhận thông tin, thu lệ phí theo quy định
, viết giấy hẹn cho công dân.
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân bổ sung hoặc kê khai lại. Nếu thiếu giấy tờ liên quan theo quy định thì hướng dẫn cho công dân, ghi rõ nội dung cần bổ sung.
+ Trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và ghi rõ lý do vào Tờ khai CCCD.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 phút đến 11h00 phút, buổi chiều từ 13h30 phút đến 16h30 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, Hội nghị đơn vị).
Bước 3: Trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, Hội nghị đơn vị).

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở Công an.

- Cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết.

Thành phần số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai CCCD (ký hiệu là CC01);

- Phiếu thu nhận thông tin CCCD (ký hiệu là CC02);

- Trường hợp thông tin không đầy đủ, thống nhất thì xuất trình Giấy khai sinh, CMND cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong Tờ khai CCCD.

- Thẻ CCCD hoặc CMND 12 số (nếu có);

* Đối với những công dân trong biên chế chính thức của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang ở tập trung trong doanh trại, nhà tập thể của đơn vị, việc xuất trình hộ khẩu thường trú được thay bằng giấy giới thiệu của cấp có thẩm quyền kèm theo Chứng minh Quân đội nhân dân, chứng minh Công an nhân dân; những trường hợp chưa được cấp giấy chứng minh Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân thì xuất trình Quyết định tuyển dụng, Quyết định điều động phân công công tác.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

- Cấp đổi thẻ CCCD hoặc đổi CMND 12 số sang thẻ CCCD: không quá 07 ngày làm việc.

- Cấp lại thẻ CCCD: không quá 15 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Công dân Việt Nam.

Cơ quan thực hiện

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Thuận. Địa chỉ: Số 139, Đường Mậu Thân, Phan Thiết, Bình Thuận.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thẻ CCCD.

Lệ phí

a) Các đối tượng nộp lệ phí:

- Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót vè thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ CCCCD; riêng trường hợp đổi CMND 12 số sang thẻ CCCD: 30.000 đồng.

- Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ CCCD.

b) Các đối tượng không phải nộp lệ phí:

- Đổi thẻ CCCD theo quy định tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 Luật CCCD.

- Đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

c) Các đối tượng được miễn lệ phí đổi, cấp lại thẻ CCCD

- Đổi thẻ CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính.

- Công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

- Công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai CCCD (ký hiệu là CC01);

- Phiếu thu nhận thông tin CCCD (ký hiệu là CC02).

Cơ sở pháp lý

- Luật Căn cước công dân (Luật số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014);

- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD;

- Thông tư số 48/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ CCCD, tàng thư CCCD và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ CCCD, tàng thư CCCD và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Thông tư số 59/2019/TT-BCA ngày 30/8/2019 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD.

- Mục 5, Công văn số 1718/C41-C72 ngày 02/6/2017 của Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an về hướng dẫn thủ tục cấp đổi, cấp lại cho công dân đã được cấp thẻ CCCD, CMND 12 số nay chuyển nơi đăng ký thường trú đến địa phương chưa triển khai cấp thẻ CCCD.